Chính thức nhận hồ sơ đăng ký

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) THÁNG 12/2014 1. Hạn mua và nộp hồ sơ: từ ngày 10.07.2014 – 12.09.2014   2. Hồ sơ bán: 30,000 / 1 bộ hộ sơ   3.  L

Events

20 July, 2014
Cơ sở 1, Số 8/84, Chùa Láng, Hà Nội.

Video học tiếng Nhật